Backup mail microsoft outlook đã gửi

Đối với Outlook.com và các tài khoản Exchange khác tiêu dùng các bước dưới đây để lưu thư đã gửi của bạn trong thư mục sở hữu nguồn gốc.Thay chuyển hướng nơi lưu thư email được gửi khi tiêu dùng tài khoản Exchange Backup mail microsoft outlook đã gửi

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư (Backup mail microsoft outlook đã gửi).
  2. Bên dưới lưu thư, hãy bảo đảm đã chọn hộp kiểm lưu các bản sao của thư trong thư mục mục đã gửi .
  3. Chọn hộp kiểm khi trả lời thư không nắm tới trong hộp thư đến, hãy lưu thư tư vấn trong cùng một thư mục .Backup mail microsoft outlook đã gửi

Tắt lưu các mục đã gửi trong tài khoản email IMAPNếu bạn đang tiêu dùng một tài khoản IMAP với Outlook, bạn khả năng cao nhận biết rằng các thư đã gửi đang được lưu hai lần. Để giải quyết vấn đề này, bạn khả năng cao tắt tác dụng lưu các mục đã gửi trong Outlook Backup mail microsoft outlook đã gửi.

  1. Trên menu tệp , bấm cài đặt tài khoản > thiết đặt tài khoản.
  2. Chọn IMAP, rồi bấm chuyển đổi.
  3. Sau đó, chọn hộp kiểm không lưu bản sao của các mục đã gửi .
  4. Bấm tiếp, rồi làm xong.

5/5 - (1 bình chọn)

Backup Mail bằng Microsoft Outlook - Backup Outlook từng chi tiết

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.org)

Trải qua 5 năm kinh nghiệm CSS, JS 8 năm thực chiến trong quản lý website tư vấn giải pháp Seo top, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện là giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post