Docker là một dụng cụ giúp việc tạo ra và triển khai các container để vững mạnh, chạy phần mềm được tiện lợi.

Các container là môi trường, mà ở đó code viên đưa vào các vật liệu cần thiết để phần mềm của họ chạy được, bằng cách đóng gói phần mềm cùng với container như vậy, nó bảo đảm phần mềm chạy được và giống nhau ở các máy khác nhau (Linux, Windows, Desktop, Server …)

Hướng dẫn docker

Tiêu dùng docker

Sử dụng docker Tiêu dùng Docker rất giống với một máy ảo (nhiều quý khách các dụng cụ ảo hóa giống như Virtual Box hoặc VMWare để tạo máy ảo), nhưng nó khác với VM ở những điểm sau: Với Docker, thay vì thiết kế đa số kế hoạch (dù là ảo hóa), phần mềm của bạn dùng kernel của OS chạy Docker để thay thế các nguyên liệu còn thiếu do container hỗ trợ. Bạn thường chạy ứng dụng bằng cách thêm điều này cải thiện hiệu suất và giảm kích thước ứng dụng.

Vấn đề đầu tiên mà bạn tốt nhất nên đánh giá tiêu dùng docker là gì? Docker chính là một nền tảng được dùng để cung cấp cho bạn cách building, deploying và cả running ứng dụng một cách thuận lợi hơn. Tiêu dùng docker sẽ vận hành duyệt những containers ở trên nền tảng ảo hóa. Lúc đầu, chúng sẽ được viết bằng Python và hiện tại thì đã chuyển sang Golang.

Docker co ban

Nếu bạn đang nhận định về bộ chứa docker co ban, bạn tốt nhất nên biết rằng code viên khả năng cao dùng bộ chứa để đóng gói ứng dụng của họ. Điều này bao gồm các phần rất cần thiết như là thư viện và các phần chịu ràng buộc khác. Nó cũng đóng gói toàn bộ trang bị giống như một gói. thành quả là chương trình của bạn sẽ chạy trên hầu hết máy tính Linux ssh server khác nhờ các thùng chứa.

Mỗi cài đặt tùy chỉnh là khác nhau, nhưng máy được dùng để tạo mã cũng khả năng cao khác. Bằng một cách nào đó, Docker co ban khá là giống với virtual machine. Vậy tại sao Docker lại tăng trưởng hơn và phổ biến hơn. Nguyên nhân chính là vì những ưu điểm sau đây:

  • Dễ ứng dụng: Bất kể ai từ lập trình viên đến quản trị viên chương trình đều khả năng cao dùng chúng. Khai thác tối đa các vùng chứa của bạn, đồng thời thiết kế và test chúng một cách nhanh gọn lẹ. Đóng gói các phần mềm của bạn trên máy tính xách tay và chạy chúng trên các đám mây công cộng, riêng tư, v.v. Câu thần chú ở đây là “xây dựng một lần, chạy đa số nơi”.

Docker co ban

  • Tốc độ: Docker Containers tương đối nhẹ và sở hữu tốc độ vô cùng nhanh. Bạn triệt để thường tạo và khởi chạy chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
  • Môi trường thực thi và khả năng mở rộng: Bạn thường xuyên tách tính năng của chương trình của mình biến thành các vùng chứa riêng lẻ. Ví dụ: Cơ sở dữ liệu chạy trên một bộ chứa và bộ đệm Redis thường xuyên chạy trên một bộ chứa khác trong khi chương trình Node.js chạy trên một bộ chứa khác. Docker co ban giúp cho tiện lợi gắn kết các vùng chứa với chương trình của bạn, cho phép các vật liệu được thu nhỏ và cập nhật một cách độc lập.

Hướng dẫn dùng docker

Hướng dẫn dùng docker gồm 6 bước sau:

Bước 1: Cập nhật apt Đầu tiên, bạn cần update và upgrade apt kế hoạch của mình trước đã có hướng dẫn dùng docker.

$ sudo apt update

Hướng dẫn dùng docker

$ sudo apt upgrade

Hướng dẫn dùng docker

Bước 2: Download và setup docker

Dòng lệnh bên dưới được dùng để download và thiết lập docker package.

$ sudo apt install docker.io

Hướng dẫn dùng docker

Bước 3: Khởi chạy docker Dòng lệnh bên dưới sẽ kích hoạt docker tự động khởi chạy khi hệ thống được reboot.

$ sudo systemctl enable --now docker

Để disable tự động khởi chạy docker, bạn thường dùng câu lệnh sau:

$ sudo systemctl disable --now docker

Bước 4: Setup đặc quyền

Bước này sẽ được làm để setup đặc quyền truy cập docker đưa cho bất kể user nào. Bạn có lẽ thay thế “xxx” bằng username bạn đang dùng.

$ sudo usermod -aG docker vsudo && newgrp docker

Giống như lệnh bên trên, mình thiết lập đặc quyền chạy docker tặng user “vsudo”

Bước 5: Kiểm tra phiên bản docker đang dùng hosting cpanel

Để đánh giá phiên bản docker hiện nay, bạn thường xuyên dùng câu lệnh sau:

$ docker --version

Bước 6: Test thử docker

Để kiểm tra docker có chạy hay không bằng cách chạy câu lệnh sau – ở đây nó sẽ pull về và chạy container hello-world

$ docker run hello-world
5/5 - (1 bình chọn)

Chỉ dẫn sử dụng docker - Chỉ dẫn setup docker trên Ubuntu

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.org)

Với 4 năm kinh nghiệm Wordpress, asp.net 7 năm thực chiến trong quản lý website tư vấn giải pháp Seo top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post