My cnf

My cnf bắt đầu:

[mysqld]

datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.

sock user=mysql

#innodb settings innodb_log_file_size=100M innodb_additional_mem_pool_size=20M innodb_flush_log_at_trx_commit=2 innodb_lock_wait_timeout=1800 innodb_buffer_pool_size=20G

#other vars net_read_timeout=120

skip-locking skip-name-resolve table_cache=2048

thread_cache_size=16 back_log=100

max_connect_errors=10000 open-files-limit=20000

interactive_timeout=3600

wait_timeout=1800

max_connections=200

key_buffer_size=1G

connect_timeout=120

#skip-name-resolve max_allowed_packet=16M

tmp_table_size=64M

max_heap_table_size=64M

query_cache_size=256M

sort_buffer_size=1M

read_buffer_size=1M

read_rnd_buffer_size=8M

join_buffer_size=3Mold_passwords=1

Đối với vps Centos

vi /etc/my.cnfsave lại sau đó service mysql restart

5/5 - (1 bình chọn)

Magento ý nghĩa gì - Nâng cấp hiệu suất my.cnf cho magento

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.org)

Trải qua 6 năm kinh nghiệm Wordpress, asp.net 8 năm kinh nghiệm trong quản lý web site tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện làm quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post