Thuộc tính position trong CSS giúp cho chúng ta xác định vị trí của thành phần. Thuộc tính này hỗ trợ cho chúng ta điền vào là một trong 5 giá trị sau đây:

 • static – Hiển thị theo thứ tự hiển thị bình thường (dạng mặc định nên mình sẽ không ví dụ).
 • relative –  Định vị vị trí tuyệt đối cho thành phần.
 • absolute – Định vị vị trí tuyệt đối cho thành phần theo thành phần bao ngoài nó (thành phần relative).
 • fixed – Định vị vị trí tương đối cho thành phần theo cửa sổ trình duyệt.

Thuộc tính position

Các thuộc tính position trong CSS

1. Thuộc tính position relative

-Thuộc tính postion: relative trong CSS có tác dụng xác định vị trí tuyệt đối của thành phần.

Cú Pháp:

selector{
  position: relative;
}

– Và khi tiêu dùng thuộc tính này thì chúng ta sẽ phải tiêu dùng kèm theo với các thuộc tính căn chỉnh tọa độ của thành phần:

 • top: cách trên.
 • bottom: cách dưới.
 • left: cách trái.
 • right: cách phải.

Chú ý: các giá trị của các thẻ này là các đơn vị đo.

Các thuộc tính position trong CSS

 

VD: Chúng ta có 1 đoạn HTML như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Thuộc tính position trong CSS</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
  div {
    padding: 30px;
    margin: 10px;
    width: 300px;
    border: 1px solid orange;
  }
</style>
<body>
  <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.</div>
  <div class="relative">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.</div>
  <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.</div>
</body>
</html>

-Thông thường thì các thẻ sẽ hiển thị đúng như thứ tự, nhưng bây giờ mình sẽ thêm đoạn CSS sau vào class relative:

.relative {
  position: relative;
  /*Cách trái 250px*/
  left: 250px;
  /*Cách trên 270px*/
  top: 270px;
  background-color: #e1e1e1;
}

2. Thuộc tính position absolute

-Thuộc tính position: absolute trong CSS có tác dụng xác định các định tọa độ của thành phần theo một thẻ cha relative (nếu có), còn nếu không thì nó sẽ theo body của trang web. Cách tiêu dùng cũng tương tự như relative.

VD: Cũng với VD ở trên nhưng mình sẽ đổi tên class relative thành absolutecustom CSS lại như sau:

.absolute {
  position: absolute;
  /*Cách trái 250px*/
  left: 250px;
  /*Cách trên 270px*/
  top: 270px;
  background-color: #e1e1e1;
}

-Như các bạn đã thấy thì absolute vận động được thành phần, nhưng khi chúng ta vận động bằng absolute thì các thẻ tiếp theo sẽ được tràn lên vị trí mặc định của nó (còn relative không tràn).

3. Thuộc tính position fixed

-Thuộc tính này dùng để xác vị trí của một thành phần so với cửa sổ hiển thị của trình duyệt. Và để xác định vị trí của nó thì các bạn cũng phải kết hợp với các thuộc tính top, right, bottom, left như 2 thuộc tính phía trên.

VD: Mình có một đoạn HTML wordpress z-index sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Thuộc tính position trong CSS</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
  div {
    border: 1px solid orange;
    margin-top:15px;
  }
  .header {
    text-align: center;
  }
  .body {
    height: 1000px;
  }
</style>
<body>
  <div class="header"><img height="70px"></div>
  <div class="body">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
    proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  </div>
</body>
</html>

-Bây giờ mình sẽ CSS cho header lúc nào cũng ở trên của màn hình giống như header của facebook.

.header {
  margin-top: 0px;
  text-align: center;
  position: fixed;
  top: 0px;
  width: 100%;
  background: #dddddd;
}

4. Thuộc tính position sticky

Các thuộc tính position trong CSS

Đây là một thuộc tính khá tương đồng với fixed, bạn có thể xem nó như một sự kết hợp “lưỡng long nhất thể” của relative và fixed. Vì có sự lai tạo này nên nó cũng không được hỗ trợ quá nhiều trong cộng đồng làm web. Nó cũng không tiêu dùng được trên trình duyệt Internet Explorer cũng như một số phiên bản đầu của Edge nên sẽ dễ gây lỗi. Không khuyến khích các lập trình viên tiêu dùng.

5/5 - (1 bình chọn)

Thuộc tính position trong CSS - Tổng hợp các CSS trong Position

Lê Trương Tấn Lộc (Website: sieutocviet.org)

Với hơn 3 năm kinh nghiệm Python / PHP / CSS / JS / WORDPRESS, 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Chuyên viên tư vấn sản phẩm: Hosting, Email doanh nghiệp, VPS, App web design.

Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post